Om oss

Målsättningen kring motivationsboendet Deborahuset

Målet med motivationsboendet för den enskilde är att med den kristna tron som grund fortsätta att motivera,stödja och ge redskap till ett fortsatt fungerande liv utan droger.
Vi ser människan som en helhet av ande, kropp och själ. Vi erbjuder därför en stöttning som möter hela människan. Stödboendets inriktning är att stärka varje kvinna och dennes förmåga att frigöra sina egna resurser. Boendet kan anpassas så det sker utifrån varje kvinnas unika behov och förutsättningar. Alla har en framtid och ett hopp, alla är värda en ny chans- ett liv utan droger.
Lite om vårt nätverk inom LP-verksamheten
1997 startade LP verksamheten. Dess föregångare, LP-stiftelsen hade försatts i konkurs tidigare samma år, men målet var att starta om och fortsätta driva verksamheten vidare. Detta gjordes samma år. Verksamheten driver idag hvb-hem ( hem för vård av boende) för personer med missbruks/beroendeproblematik för män, kvinnor och par. Våra hvb hem ligger i Nässjö och Skellefteå.
LP driver också verksamhet där man har nära kontakt med kriminalvården, med regelbundna besök på fängelser.
Vi har närmare 80 st  LP-kontakter runt om i landet, där vi möter människor i behov.  Där kan vi hjälpa med det primära såsom fika och drogfritt umgänge, kontakt med socialtjänsten och andra myndigheter.
LP driver även stödboenden runt om i landet för samma målgrupp som kan vara i eftervård och motivationshem. Vi arbetar även med förebyggande verksamhet. LP-Grow som under ett år gör många besök i skolorna.
Värdegrund
Vår gemensamma värdegrund är den kristna tron. Vi tror att alla människor har lika stort värde och är värda respekt och ett värdigt liv.
Såsom vi vill bli bemötta ska vi bemöta andra och vi tror ALLTID på att det finns hopp för alla och nya möjligheter även om omständigheterna säger något annat.